Legionella na Slovensku – zdravotné riziko a nová legislativa

,

Žijeme v symbióze s rôznymi baktériami ale nie všetky predstavujú pre človeka zdravotné riziko. Prevažná väčšina ľuďom nijako neublíži, niektoré sú dokonca zdraviu prospešné. Teda pokiaľ sa vyskytujú tam, kde majú. V prípade človeka sú vítané predovšetkým v hrubom čreve. Problém predstavujú baktérie vyskytujúce sa v pitnej vode.

Legionella riziko

Legionella sa prenáša kvapôčkami vody


Legionely prežívajú v symbióze s inými baktériami, riasami a amébami v biofilmoch pri bežných teplotách 25–45 °C (optimum 32–42 °C) a pri pH 3–8. Pri nedodržaní preventívnych opatrení prevádzky zariadení využívajúcich vodu na hygienické, terapeutické, wellness a priemyselné účely sú inhaláciou alebo aspiráciou ohrozené osoby s rizikovými faktormi, ako aj imonudeficitní pacienti na infekčných oddeleniach.

Etiológia

Legionely sú fakultatívne, gramnegatívne baktérie. Známych je 58 druhov legionel, ale patogenita pre človeka bola dokázaná len pre 30 druhov. Najčastejším pôvodcom infekcií (80 – 90 %) sú legionely druhu Legionella pneumophila . Pohybuje sa pomocou bičíkov. Legionely bežne nájdeme vo vode aj v pôde. Prenášajú sa vzduchotechnikou, inhalátormi, potrubnými rozvodmi, ale aj napr. vodotrysky. K nákaze dochádza inhaláciou kontaminovaného aerosólu.

Legionella pod mikroskopom (ilustrácie)

Legionella pod mikroskopom (ilustrácie)

Klinický obraz pacienta

Legionárska choroba (LCH) je febrilné ochorenie pľúc, najčastejšie pod obrazom atypickej pneumónie, dokonca sa može infekcia rozšírit do septickej fáze aj multisystémovým zlyhávaním orgánov. Po inkubačnej dobe približne po 10 dní može pacient vykázat okrem kašli a bolesti hrudníka aj nešpecifické klinické príznaky ako sú: triaška, malátnosť, halucinácie a zmätenosť.
Najzraniteľnejší pacienti sú vo veku nad 50 rokov s pridruženými chronickými ochoreniami, alebo osoby s imunodeficitom

Liečba

Kľúčom pre záchranu života pacienta je rýchla diagnostika. Základom liečby sú makrolidové antibiotiká. Najčastejšie sa podávajú pacientom erytromycín alebo rifamcipín. Štandardná dĺžka liečby trvá približne 7 až 10 dní u pacientov s imunosupresiou až 21 dní. Tieto liečby sú zaradené medzi najdrahšie kvôli dĺžke pobytu v nemocnici a následnej rehabilitácií.

Výskyt Legionelly vo svete

Legionella vyvoláva pravidelne sa vyskytujúce vlny ochorenia. V 70. rokoch došlo k nákaze legionárskou chorobou v Španielsku, Filadelfii a v austrálskom Melbourne. Z 80. rokov je popísaná vlna ochorenia v anglickom Stafforde alebo v austrálskom Sydney. V 90. rokoch bol zaznamenaný výskyt tejto baktérie napríklad v holandskom Bovenkarspele. V roku 2000 vypukla epidémia v nemocnici v španielskej Murcii. Možno konštatovať, že výskytov Legionelly vo svete pribúda. Rozširuje sa kúpeľná starostlivosť, pribúdajú vodné aquaparky, rastie počet administratívnych budov. Zložitosť rozvodov vody a ventilačných systémov sa zvyšuje.

Ako sa legionelly zbaviť?

Ideálne je problému už predchádzať. Teda navrhovať potrubné systémy tak, aby sa v nich legionelle nedarilo. Používať také materiály, na ktorých čo najmenej priľnú nánosy a nemôžu sa na nich vytvárať biofilmy, v ktorých baktérie najčastejšie žije. Zásadné je tiež navrhovať celý systém tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Minimalizovať tzv. mŕtve kúty. Ako sekundárne opatrenie (keď už tam baktérie je) sa používa dávkovanie chemikálií alebo zvýšenie teploty vody (tzv. termická dezinfekcia). Ideálne je, ak existuje možnosť vodu pravidelne krátkodobo zahriať na 70 až 80 °C. To ale nie vždy potrubný systém umožňuje, preto dobrou volbou je dávkovanie dezinfekčné činidlo.

Medzi chemické dezinfekcie vody radíme dezinfekciu chlórom, ozónom či tzv. chlórdioxidom. Chlór je bežná chemikália, ktorá má ale problém prenikať do biofilmov, kde sa baktérie množia. Ozón je silná chemikália, nevykazuje však reziduálne účinky a rýchlo sa rozkladá. Nepôsobia teda v odľahlejších miestach vodovodnej siete, kde práve legionella často žije.

Ideálny je teda chlórdioxid (Oxid chloričitý), ktorý preniká práve aj do biofilmov a navyše zo systému hneď nevyprchá. Veľkou výhodou je aj to, že nevytvára karcinogénne trihalogénmetány (THM) netvoria ani chlórfenoly a dioxíny.

Nová legislatíva – zlepšenie kvality pitnej vody

Bola vydaná nová Vyhláška 91/2023, ktorá je účinná od 1.4.2023. Od tejto doby už aj na Slovensku sa bude sledovať patogénna baktéria rodu Legionella. V tejto vyhláške nájdeme zmeny v oblasti zabezpečenie procesov zásobovania pitnou vodou. Táto legislatíva ruší vyhlášku z roku 2017.

V prípade nákazy Legionellou slovenskí hygienici majú právný rámec ako majú postupovať, to doteraz nemali. Môžu efektívnejšie nariadiť, rýchle nápravné opatrenia ktoré budú viest k bezpečnej pitnej vode na Slovensku.

Táto vyhláška ďalej dotkne kúpaliská, zariadenia spolčeného stravovania, ktoré sú bližšie popísané v zákone, alebo na web stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Podľa slov pracovníčky ÚVZ vyhláška 91/2023 je základný právny rámec, kde sa ukotvilo sledovanie Legionely do zákonov a úrad bude naďalej vyvíjať úsilie aj s odborníkmi na túto problematiku, čo bude viest k minimalizácii legionárskej choroby na Slovensku.

Nechaj odpoveď

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *