Legionella: Prevencia a eliminácia pre prevádzkovateľov

,

Baktéria rodu Legionella sa vo vode vyskytuje pomerne prirodzene. Väčšinou však nejde o množstvo, ktoré môže ohroziť naše zdravie. A to dokonca ani v prípade, keď už sa vo vode baktérie premnožili a dôjde k požitiu kontaminovanej vody. Nebezpečná legionárska choroba alebo jej miernejšia forma tzv. Pontiatická horúčka je vyvolaná až vdýchnutím legionell. Čo robiť, aby sa legionelly nemnožili, a aké sú metódy ich odstránenia z vody?

Prevencia

Pri boji s legionellou je dôležitá prevencia, ktorá sa musí začať už na úrovni projektovania vodovodných systémov. Baktérie sa dobre množia v miestach, kde je nízka cirkulácia vody, teplota sa pohybuje okolo 20 až 45 °C, vyskytujú sa tu úsady, biofilmy, rez či zvyšky inštalatérskych materiálov.

Meranie hodnoty chlóru v bazéne

Meranie hodnoty chlóru v bazéne

Medzi preventívne opatrenia preto logicky patrí predovšetkým práve odstránenie úsad a biofilmov. Ak je nutné systém tepelne izolovať, treba zabezpečiť, aby mala izolácia všade rovnakú hrúbku a vybrať materiál s čo najnižšou tepelnou vodivosťou. Záleží tiež od materiálu vodovodnej rúry, pretože rôzne materiály sú rôzne náchylné k pokrývaniu povrchu biofilmu. Z tohto hľadiska sú najmenej vhodné plasty (najmä kopolymér etylén-propylén), najmenej sa naopak biofilmy tvoria na povrchu medených rúrok.

Vhodné je tiež zamedziť vzniku miest s príliš nízkym prietokom a odbočiek tzv. slepých uličiek, ktoré sú pre množenie legionelly ideálnym miestom. Odporúča sa tiež udržiavať rozvody studenej vody pri teplote nižšej ako 20 °C (pri týchto teplotách legionella síce nehyne, ale nerozmnožuje sa) a rozvody teplej vody naopak držať na teplotách presahujúcich 60 °C.

V domácnostiach – ak máte bojler, tak najjednoduchším spôsobom, ako zabrániť množeniu legionelly je nastavenie automatického prehriatia bojlera. Teploty presahujúce 80 °C už sú pre baktériu smrteľné.

Ako postupovať pri podozrení na výskyt legionelly v domácnosti či podniku

Ak máte podozrenie, že sa legionella vo vašom rozvodnom systéme už vyskytuje, nezostane vám, kým jej prítomnosť nechať potvrdiť laboratórnym mikrobiologickým vyšetrením vody. Pozor si dávajte v prípade, že je potrebné, aby ste pre laboratórium sami odobrali vzorky, pretože spôsob odberu môže mať na výsledok stanovenia zásadný vplyv.

Pri boji s legionellou je dôležitá prevencia, ktorá sa musí začať už na úrovni projektovania vodovodných systémov

Pri boji s legionellou je dôležitá prevencia, ktorá sa musí začať už na úrovni projektovania vodovodných systémov

Ak sa prítomnosť legionell v množstve prekračujúcom zdravotné limity preukáže, treba okamžite prikročiť k dezinfekcii vody. Ak ide o váš dom či podnik bezodkladne kontaktujte odbornú firmu, ktorá v objekte vykoná dezinfekciu potrubného systému. Či ste v objekte len nájomcom, bezodkladne kontaktujte správcu či majiteľa vodovodnej siete.

Dezinfekcia vody

Možno použiť metódy chemickej alebo termickej dezinfekcie prípadne ich kombinovať.

Tepelná dezinfekcia je nepoužiteľná pre rozvody studenej vody, neničí biofilmy a môže rozvody poškodiť (týka sa predovšetkým pozinkovaných rúrok). Oproti tomu chemická dezinfekcia vody je lacnejšia a vhodnejšia pre systémy, ktoré obsahujú veľa slepých uličiek a miest so zlou cirkuláciou vody. Lacnou a často využívanou dezinfekčnou metódou je chlorácia. Modernou alternatívou je dávkovanie oxidu chloričitého, ktorý je generovaný priamo v mieste dezinfekcie.

Generátor chlórdioxidu látku dávkuje v presne stanovenom pomere priamo do vody. Vysoko účinným likvidátorom legionell je tiež ozón. Rovnako ako oxid chloričitý sa pripravuje zariadeniam priamo v mieste dezinfekcie, na rozdiel od chlóru tiež nevznikajú vedľajšie produkty.  Oproti oxidu chloričitému má ale tú nevýhodu, že nevykazuje reziduálny účinok, čo je ale tiež problém chlorácie aj termickej dezinfekcie. Chlordioxid ako jeden z mála preniká aj do spomínaných biofilmov, kde sa legionelly množia.

Nechaj odpoveď

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *