Zhrnutie epidémie legionelly v Poľsku: 165 chorých, 25 úmrtí

,

Epidémia legionely, ktorá v roku 2023 zasiahla Poľsko, bola jednou z najväčších výziev pre hygienické služby v krajine. Hygienická a epidemiologická stanica zhrnula epidémiu hlásením: 25 úmrtí a 165 ľudí nakazených baktériou Legionellou.

legionella resov

Začiatok epidémie a akcie Hygienické epidemiologické stanice

Epidémia sa začala v meste Rzeszów, hlavnom poľskom logistickom uzle na prepravu vojenskej a humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Mesto sa stalo epicentrom prepuknutia legionelózy, známej tiež ako legionárska choroba.

Epidémia v Rzeszówe vypukla tento rok 18. augusta. Posledný prípad ochorenia zaznamenala Hygienická a epidemiologická stanica 3. septembra. – Už 56 dní neevidujeme nové prípady infekcií súvisiacich s ohniskom, čo znamená, že epidémia je „uhasená“ – informovala Hygienická a epidemiologická stanica.

Všetky úmrtia sa vyskytli u ľudí vo veku 64 až 95 rokov a všetci boli už nejakým spôsobom chorí a teda aj oslabení. Najväčšiu skupinu zo 165 prípadov legionelózy tvorili ľudia starší ako 65 rokov (69 percent, 107 mužov a 58 žien). 160 prípadov (97 %) sa týkalo ľudí s už predtým diagnostikovaným chronickým ochorením.

Vyšetrovanie a diagnostikovanie

Miestna hygienická a epidemiologická služba Sanepid uviedla, že štyri z deviatich vzoriek z vodovodného systému Rzeszów potvrdili prítomnosť baktérie Legionella, ktorá spôsobuje legionársku chorobu.

Poľská kontrarozviedka ABW vykonala vyšetrovanie, aby zistila, či bolo mesto cieľom zámerného znečistenia.

Legionárska choroba sa počas epidémie objavila aj v Krakovskom regióne a dva potvrdené prípady sú v meste Ostrów Wielkopolski, asi 450 kilometrov západne od Rzeszowa. Súvislosť je nepravdepodobná.

Zamestnanci hygienickej a epidemiologickej stanice vykonali 92 epidemiologických rozhovorov s pacientmi a ich rodinami. Nie všade boli úspešní, pretože niektoré rodiny sa vyhýbali alebo odmietali kontaktovať pracovníka hygienickej inšpekcie.

Tieto rozhovory potvrdili, že prípady nakazených nemožno spájať so žiadnym konkrétnym miestom. Títo ľudia sa spoločne nezúčastnili žiadneho zhromaždenia/akcie, neboli pacientmi rovnakého zdravotníckeho zariadenia a nie sú spriaznení s miestom ich bydliska napríklad na rovnakom sídlisku.

147 kontrol 

Hygienická inšpekcia skontrolovala klimatizácie, jacuzzi, vírivky, verejné toalety, chladiace veže, fontány a rozvody v domácnostiach aj nemocniciach. Práve v týchto miestach sa baktérie najčastejšie rozmnožujú.

Hygienická a epidemiologická stanica vykonala 147 kontrol v hoteloch, nákupných a rekreačných centrách, internátoch, športových kluboch, reštauráciách, nemocniciach, ústavoch sociálnej starostlivosti, univerzitách, privátoch, firmách a detských domovoch.

Testy vzoriek vody odobratej z domácností potvrdili v niektorých prípadoch prítomnosť legionelly . Hygienická a epidemiologická stanica vykonala kontrolu vodovodných inštalácií a skontrolovala systém cirkulácie vody.

Výsledky testov vzoriek vody odobratých z mestských vodární, ktoré boli hlavným zdrojom podozrenia na nákazu, túto možnosť vylúčili. Toto obvinenie bolo rezenskými úradmi od samého začiatku spochybňované. Dezinfekcia rozvodov vody prebehla preventívne v dňoch 26. – 28. augusta.

Príliš nízka teplota

Celkovo bolo testovaných 202 vzoriek vody, z toho 95 vzoriek teplej vody a 107 vzoriek studenej vody. Najviac (85) vzoriek bolo odobraných z domov a bytov nakazených osôb.

Kontaminácia vody bola zistená v teplej vode pri teplotách priaznivých pre množenie legionell (pod 55 stupňov Celzia). Z 20 vzoriek testy preukázali kontamináciu vody v siedmich uzloch na rôznych miestach v Rzeszówe.

Letné horúčavy priali rastu baktérií – v bytoch bola vysoká vlhkosť a vysoká teplota vzduchu. Domové v rozvody boli podľa hygienickej inšpekcie pravdepodobným zdrojom bakteriálnych infekcií.

Ohrev vody v teplárni bol nastavený na príliš nízku teplotu, ktorá umožnila baktériám prežiť a ďalej sa množiť. Súčasne bol zistený zlý technický stav vodovodných inštalácií.

Ďalšie testovanie

Hygienická a epidemiologická stanica nariadila pravidelné kontroly inštalácie, kontrolu teploty vody, čistenie a dezinfekciu systému. Správcovia verejných budov boli povinní neustále kontrolovať vnútorné inštalácie a vzduchotechniku.

V bytoch boli nájomníci inštruovaní, aby odstránili vodný kameň z vodovodných sitiek a vyčistili sprchové hlavice v kúpeľniach. Majitelia bytov boli tiež informovaní o zvýšenej teplote v plynových a elektrických priamotopoch.

Hoci je ohnisko legionárskej choroby v Rzeszówe „uhasené“, Hygienická a epidemiologická stanica stále dohliada na päť objektov, v ktorých vzorky vody prekračovali limity . V jednom sa nazbierala voda, Sanitárna a epidemiologická stanica čaká na výsledky testov av štyroch budovách prebiehajú opravy.

Legionella v kampani

Hygienická a epidemiologická stanica plánuje na budúci rok kampaň, ktorá bude hovoriť o potenciálnych zdrojoch nákazy Legionellou ao tom, ako s touto baktériou bojovať. Chce tiež zmeniť metódu testovania vzoriek vody, aby boli výsledky rýchlejšie. Aktuálne sa na výsledky čaká až 12 dní.

Hodlá tiež zaviazať správcu budov k vytvoreniu harmonogramu preventívnej dezinfekcie vodovodných inštalácií a zaviesť vo firmách postupy, ktoré budú jasne indikovať, ako infekciám predchádzať a ako s nimi bojovať.

Nechaj odpoveď

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *